W sali herbowej Starostwa Powiatowego w Słupcy podpisano dziś (12.04.) umowę darowizny, na podstawie której przekazane zostaną środki finansowe na potrzeby uchodźców z Ukrainy.

Darczyńcą jest firma Fritz Kübler GmbH, Schubertstraße 47, 78054 Villingen-Schwenningen, w imieniu której dokument podpisał Paweł Naglik, Dyrektor Zarządzający Kubler Sp. z o.o. (Kubler Polska). Ze strony starostwa podpisy złożyli starostowie Jacek Bartkowiak i Czesław Dykszak.
Przekazane środki finansowe w kwocie 2500 euro zostały zebrane przez pracowników macierzystej firmy w Niemczech. Zostaną one przeznaczone na pomoc dla obywateli Ukrainy m.in. na zakup wyposażenia niezbędnego do zapewnienia warunków socjalno-bytowych osób przebywających na terenie Powiatu Słupeckiego.