Wreszcie pojawiła się długo wyczekiwana lista zadań powiatowych i gminnych przeznaczonych do dofinansowania w Wielkopolsce w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, zatwierdzona przez Prezesa Rady Ministrów. Powiat Słupecki otrzyma 1 558 023 zł, tj. 50% dofinansowania na przebudowę ulicy Sikorskiego. Pozostałe 50% dofinansuje powiat słupecki wraz z gminą miejską Słupca (deklaracja miasta to 1 mln zł).

Przebudowa ulicy planowana jest jeszcze w tym roku. Obejmie ona m.in. przebudowę: 416 mb drogi, chodników, skrzyżowania z ul. Kopernika na skrzyżowanie typu rondo. W najbliższym czasie ogłoszony zostanie przetarg na wyłonienie wykonawcy.

Przypomnijmy, wniosek o dofinansowanie przebudowy ulicy Sikorskiego został złożony w 2018 r. w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Jednak ze względu na wejście w życie nowego programu Fundusz Dróg Samorządowych, zadania zatwierdzone do dofinansowania, będą finansowane w ramach nowego Programu.