Dwoje dzieci przed 16. rokiem życia z orzeczoną niepełnosprawnością oraz jedną osobę dorosłą z terenu powiatu słupeckiego otoczy opieką asystent osobisty. Powiat przystępuje do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

54 039,60 zł na realizację zadania otrzyma samorząd na zapewnienie wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dwójce dzieci i osobie dorosłej. Usługi asystenta wpisują się w jeden z głównych celów Funduszu Solidarnościowego, jakim jest wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnościami. Z założenia dostępność tych usług przyczyni się do poprawy jakości życia, zapewni wsparcie i pomoc adekwatną do potrzeb oraz umożliwi zaangażowanie tych osób w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe lub sportowe. Realizacja Programu obejmuje okres od 01.05.2021 r. — 31.12.2021 r.

Uchwałę w sprawie przystąpienia do programu podejmie na najbliższej sesji Rada Powiatu Słupeckiego.