Wniosek pn. Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Słupeckim w wyniku pozytywnej oceny Komisji Oceny Projektów został wybrany do dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  na lata 2014-2020. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał kwotę dofinansowania w wysokości 2 771 391,55 zł. Wartość projektu ogółem wynosi 3 079 323,95 zł.

Projekt realizowany będzie od sierpnia 2019 r. do lipca 2022 r. W ramach projektu przeprowadzone zostaną kursy i szkolenia zawodowe podnoszące wiedzę, kompetencje i umiejętności 717 uczniów ze szkół prowadzonych przez powiat słupecki. Wniosek realizowany będzie dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Jackowskiego w Słupcy, Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. W. Sikorskiego w Słupcy, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. M. Grzegorzewskiej w Słupcy. Placówki wzbogacą się o sprzęt do praktycznej nauki zawodu. W ramach projektu wiedzę i umiejętności podniosą także nauczyciele w/wym. szkół uczęszczając na kursy i studia podyplomowe. Projekt obejmuje również odbycie staży zawodowych płatnych u przedsiębiorców.

Wśród 39 wniosków ocenionych pozytywnie w ramach oceny merytorycznej wniosek powiatu słupeckiego jest największym kwotowo dofinansowanym przez Zarząd Województwa.