Kilkadziesiąt zgłoszeń rekomendujących różne formy aktywności na rzecz turystyki wodnej napłynęło do organizatorów tegorocznej edycji Nagrody Przyjaznego Brzegu. Konkurs organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze we współdziałaniu z Polskim Związkiem Żeglarskim i innymi partnerami pod Honorowym Patronatem Ministra Sportu i Turystyki.

Do konkursu zgłaszano obiekty infrastrukturalne, ale także władze samorządowe szczególnie aktywne na polu promocji turystyki, organizatorów imprez wodniackich, działań ekologicznych, fotografów, edytorów, animatorów kultury, a także pisarzy i poetów. Wspólnym mianownikiem tych podmiotów jest miłość do turystyki wodnej, poszanowanie przyrody, zrównoważonego rozwoju oraz działania na rzecz lokalnych społeczności.

Grand Prix konkursu otrzymało Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”, wśród pozostałych 17 laureatów znalazł się również Powiat Słupecki wspólnie ze Stowarzyszeniem „Z wiatrem i pod wiatr”.

Gala wręczenia laurów odbędzie się w 14.08.2021 r. (sobota), w Toruniu, podczas corocznego Festiwalu Wisły.