Wniosek złożony przez Powiat Słupecki w projekcie – Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 – pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną, tym samym przyznane zostało dofinansowanie na zakup sprzętu do edukacji zdalnej dla szkół kształcących zawodowo w Powiecie Słupeckim. Wartość projektu – 540 000,00 zł; kwota dofinansowania – 459 000,00 zł.

Projekty wybrane do dofinansowania znajdziesz TUTAJ