W dniu 9 października 2019 r. w Samodzielnym Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słupcy odbyła się konferencja prasowa w której uczestniczyli: Witold Czarnecki  poseł RP,  Jacek Bartkowiak Starosta Słupecki oraz Jan Woźniak Zastępca Dyrektora SP ZOZ w Słupcy.

Podczas konferencji przekazane zostały dobre wiadomości przez posła Witolda Czarneckiego mianowicie, że Powiatowi Słupeckiemu przyznane zostały środki finansowe z rezerwy ogólnej budżetu państwa na kwotę 1 296 000,00 zł  na zakup wysokiej jakości sprzętu medycznego z przeznaczeniem na blok operacyjny.

Inwestycja realizowana będzie do końca 2019 r. Dotacja przyznana została w trybie przyśpieszonym, bowiem wniosek został złożony z końcem września, po trzech tygodniach uzyskując już akceptację.