Wysokie, piąte miejsce w województwie wielkopolskim zajął we współzawodnictwie sportowym szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017 Powiat Słupecki.

28 września w Jarocinie, przedstawiciele powiatu w osobach: Szymon Grzywiński – w-ce starosta Słupecki i Dariusz Mielcarek – dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego odebrali okolicznościowy grawer od prezesa Szkolnego Związku Sportowego Wielkopolska Zdzisława Urbańczyka oraz dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznania Mariusza Kubiaka.

W tym miejscu naszym uczniom, nauczycielom Wychowania Fizycznego oraz dyrektorom szkół, którzy przyczynili się do tego sukcesu składamy serdeczne podziękowania i wyrazy uznania- mówią przedstawiciele Powiatu.