Tylko w ubiegłym roku (2022) Powiat Słupecki pozyskał fundusze unijne i inne środki zewnętrzne na kwotę 319 238 725, 81 zł. Mowa o dotacjach które zostały przyznane, a nie o całkowitej wartości pozytywnie ocenionych projektów. Tych było na kwotę ponad 327 mln zł.
 
Dofinansowanie otrzymały łącznie 54 projekty, które realizowało bądź nadal realizuje Starostwo Powiatowe oraz jednostki powiatu wykonujące zadania publiczne związane z pomocą społeczną, edukacją, ochroną zdrowia, wsparciem osób niepełnosprawnych, drogami publicznymi oraz transportem czy przeciwdziałaniem bezrobociu.
 
Największa ilość projektów i jednocześnie przyznanych funduszy zewnętrznych wiąże się z działalnością starostwa jako powiatowej jednostki pomocniczej zarządu powiatu. Urząd pozyskał pieniądze na 22 projekty, których łączna kwota przekracza 290 mln. zł. Drugim w kolejności podmiotem był SP ZOZ, dla którego powiat jest organem tworzącym, a który zdobył środki na 5 projektów na kwotę ponad 18 mln zł. W sumie 10 powiatowych jednostek wnioskowało o fundusze zewnętrzne na realizację zadań, które przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców powiatu słupeckiego.
 
Z dotacjami zewnętrznymi wiąże się konieczność zapewnienia wkładu własnego, który jest niezbędny do ich pozyskania. W całkowitej wartości ubiegłorocznych dotacji, wkład własny wynosi raptem 2,52 %, co stanowi kwotę 8 262 891, 40 zł.
 
ZMIENIAMY POWIAT SŁUPECKI ?