Zarząd Powiatu Słupeckiego wyraził zgodę na złożenie przez Starostę i Wicestarostę Powiatu Słupeckiego deklaracji do Marszałka Województwa Wielkopolskiego  w sprawie przystąpienia do programu unijnego ,,Life After Coal”, w ramach którego powiat otrzyma środki unijne na zatrudnienie powiatowego doradcy klimatycznego.

Doradca byłby zatrudniony od sierpnia 2022 na kolejnych 6 lat, a koszty jego utrzymania w 95% stanowić będą dotacje zewnętrzne, pozostałe 5% (tj. około 50 tys.) sfinansuje Powiat Słupecki.

Zadaniem Powiatowego Doradcy Klimatycznego będzie realizacja zadań na rzecz wdrażania w  naszym powiecie ,,Strategii Neutralności Klimatycznej Wielkopolski Wschodniej”.

Głównym beneficjentem programu będzie Marszałek Województwa Wielkopolskiego, który przekaże w/w środki dla Gmin i Powiatów Wielkopolski Wschodniej.