Wzorem lat ubiegłych Powiat Słupecki przystąpił do kolejnej edycji programu odkrywania talentów „Poławiacze Pereł” 2018 organizowanego przez Wszechnicę Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Projekt skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych odznaczających się nieprzeciętnym potencjałem intelektualnym oraz napotykających w swoich środowiskach na bariery uniemożliwiające lub ograniczające rozwój uzdolnień

Program realizowany jest w formule Szkoły Letniej – intensywnych wakacyjnych obozów naukowych. W czasie dwutygodniowych turnusów wytypowani uczestnicy biorą udział w kampusach naukowych z różnych dziedzin wiedzy.

Spośród uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Słupecki do udziału w programie zostali wytypowani:

– z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie – Jakub Zehner (kampus naukowy) oraz Natalia Ławniczak (kampus liderów społeczności lokalnych),

– z Zespołu Szkół Zawodowych im. Władysława Sikorskiego w Słupcy – Krzysztof Żminkowski (kampus liderów społeczności lokalnych),

– z Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Słupcy – Oliwia Bukowska (kampus liderów społeczności lokalnych).