Powiat Słupecki podpisał porozumienie z Ministerstwem Edukacji Narodowej w Warszawie na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu Słupeckiego ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością.

Osoby, do których skierowano wsparcie: dzieci od 0 roku życia do czasu podjęcia nauki szkolnej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia, u których występują wybrane schorzenia wg ICD-10.

Celem działania jest zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu dostępu do aktywnej pomocy (służby zdrowia, pomocy społecznej, oświaty), a jego rodzicom fachowej informacji dotyczącej ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych.

Placówką bezpośrednio realizującą to zadanie będzie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy, ul. Wojska Polskiego 13.

Powiat w latach 2018-2021 na realizację tego zadania otrzyma 333 000 złotych.

Więcej informacji pod numerem tel. 63-275-20-18 (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy).