Powiat Słupecki we współpracy z gminami przygotowuje się na przyjęcie uchodźców z Ukrainy. O wymianie informacji i koordynacji pomocy rozmawiali dzisiaj (01.03.) przedstawiciele powiatowych służb oraz samorządowcy, którzy spotkali się w ramach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 
Nieustający napływ uchodźców do naszego kraju stawia również przed powiatem słupeckim i samorządami gminnymi wyzwania z jakimi do tej pory nie musiały się mierzyć. Aby przygotować się do przyjęcia znacznej ilości osób uciekających przed działaniami wojennymi na Ukrainie, zwołano dzisiaj posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w celu dokonania przeglądu możliwości jakimi dysponują gminy w zakresie pomocy uchodźcom, a także podjąć działania w celu koordynacji zbiórek darów i zapewnienia kwaterunku.
 
Jednym z ustaleń spotkania jest utworzenie powiatowego magazynu rezerw, w którym gromadzone będą produkty żywnościowe, odzież, środki higieny i inne przekazywane z gmin, skąd następnie trafiać będą do magazynu wojewódzkiego. Rolę magazynu pełnił będzie garaż Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcy. Gotowość do pomocy w transporcie darów wyraziło wojsko, deklaruje ją również miejscowa straż pożarna, a także poszczególne gminy, które dysponują odpowiednimi pojazdami.
 
Dokonano również analizy sytuacji w kontekście możliwości zakwaterowania uchodźców. Samorządy gminne zostały zobowiązane przez wojewodę do wskazanie miejsc, w których możliwe będzie ulokowanie większych ilości osób. Na terenie każdej z gmin takimi obiektami są hale sportowe, które zamienią się w tymczasowe schroniska dla potrzebujących. W zależności od pojemności obiektu możliwe będzie przyjęcie od 70 do 250 osób. Zapewnienie dachu nad głową wiąże się także z zabezpieczeniem odpowiedniej ilości łóżek polowych, pościeli, środków higieny osobistej czy żywności. Te zadania spoczywać będą na lokalnych samorządach. Na dziś wiadomo, że nie wszystkie jednostki dysponują łóżkami polowymi, które mogłyby udostępnić na zabezpieczenie noclegów. Starosta Jacek Bartkowiak zadeklarował, że powiat za pośrednictwem Biura Zarządzania Kryzysowego podejmie się rozpoznania możliwości w zakresie pozyskania łóżek z rezerw strategicznych wojewody wielkopolskiego.
 
Na terenie powiatu słupeckiego znajdują się już osoby, które uciekając przed wojną znalazły schronienie w kwaterach prywatnych. Ale jest to dopiero początek spodziewanego napływu ludności z Ukrainy. W celu zabezpieczenia ich elementarnych potrzeb, rząd sugeruje kwaterowanie w pierwszej kolejności w hotelach, pensjonatach czy ośrodkach wypoczynkowych. Ma to ułatwić późniejsze rozliczenie kosztów pobytu, które pokryje wojewoda. Zaleca się również dokumentowanie wydatków poniesionych w związku z pobytem uchodźców.
Istotnym elementem wyzwań jakie stoją przed władzami gmin i powiatu będzie koordynacja wymiany informacji dotyczącej liczby przybywających uchodźców i dostępności miejsc noclegowych w poszczególnych lokalizacjach, aby sprawnie zarządzać procesem relokacji.
 
Starosta Jacek Bartkowiak zaproponował podczas spotkania zespołu kryzysowego, aby gminy tworzyły własne bazy informacji dotyczące ewidencji uchodźców oraz dostępności miejsc, a koordynacją informacji na poziomie powiatu zajmie się Biuro Zarządzania Kryzysowego starostwa powiatowego.
 
Na tym jednak wyzwania się nie kończą. Przybywający uchodźcy potrzebować będą w krótszej i dłuższej perspektywie dostępu do opieki medycznej, psychologicznej, prawnej, socjalnej, a także w zakresie zatrudnienia czy w przypadku dzieci – edukacji. Specjalną ustawę przygotowuje polski rząd. Ma ona umożliwić naszym przyjaciołom ze wschodu dostęp do wszystkich usług publicznych z jakich korzysta każdy z nas.
Samorządowcy czekają za aktem prawnym, który ureguluje systemowo kwestie pomocy, a póki co wspierają działania osób i organizacji, które na własną rękę pomagają jak mogą.