Przepisy prawne regulujące funkcjonowanie organizacji pozarządowych 

 

https://poradnik.ngo.pl/jakie-akty-prawne-koniecznie-trzeba-znac

https://poradnik.ngo.pl/organizacje-sportow

https://poradnik.ngo.pl/jakie-sa-podstawy-prowadzenia-stowarzyszenia-lub-fundacji