Zarząd Powiatu Słupeckiego chce sprzedać zabudowaną nieruchomość w Kosewie, która pozostaje w trwałym zarządzie Domu dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” oraz przylegającą doń działkę porośniętą drzewami, które razem tworzą zespół pałacowo – parkowy.
 
Zamiar sprzedaży działek wzbudza zainteresowanie, momentami wątpliwości, czego wyraz dali radni podczas wczorajszej (25.08.) sesji Rady Powiatu.
 
Nieruchomości, których właścicielem jest powiat składają się w sumie z trzech działek o łącznej powierzchni prawie 5 ha. Znajdują się tam dwa budynki mieszkalne, budynek administracyjno-socjalny, garaż, pralnia i tzw. pałacyk, czyli budynek po dawnej szkole. Część obiektów użytkuje jeszcze Dom Dziecka, który w przyszłym roku zmieni siedzibę przenosząc się do zaadoptowanego budynku byłego internatu w Strzałkowie. Przez kilka lat z budynków korzystał również Warsztat Terapii Zajęciowej, który wyprowadził się do Słupcy. Kompleks pozostanie więc pusty i z punktu widzenia realizacji zadań statutowych powiatu stanie się zbędny.
 
Chęć zakupu nieruchomości wyraziła gmina Ostrowite, której pomysłem na drugie życie dla miejsca jest utworzenie ośrodka rekreacyjno-sportowego „Bajka”. Ambitne plany ostrowickiego samorządu przedstawił podczas sesji Rady Powiatu, przewodniczący gminnej rady Andrzej Świątek. Na zaprezentowanej wizualizacji roztoczył wizję kilkudziesięciu apartamentów, restauracji, ogrodu z tarasami, dziedzińca sztuki, boisk sportowych, placu zabaw dla dzieci, pola namiotowego, amfiteatru na skarpie, promenady, pomostu i kąpielisk.
 
Gmina Ostrowite wystąpiła do Zarządu Powiatu z wnioskiem o nabycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym, w celu realizacji zadań własnych, polegających na stworzeniu ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego. Zarząd przychylnie odniósł się do planów gminy, postanowił jednak zwrócić się o opinię do Rady Powiatu, a ta jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała stosowną uchwałę. Nie obyło się wprawdzie bez dyskusji i zgłaszania wątpliwości dotyczących przyszłości ośrodka, jednak korzyści z transakcji przeważyły.
 
Przede wszystkim zbycie nieruchomości na rzecz Gminy Ostrowite, a nie podmiotu prywatnego, pozwoli pozostawić go w publicznym władaniu i zapewni mieszkańcom nieograniczony dostęp do Jeziora Powidzkiego. Zwiększy się również atrakcyjność turystyczna gminy, a w ślad za tym także powiatu.
Wartość nieruchomości została wyceniona przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 5 863 000,00 zł netto.