Powiat złożył 5 wniosków o dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD na łączną kwotę 30 660 000 zł. Środki mają być przeznaczone przede wszystkim na poprawę infrastruktury drogowej. Ale oprócz tego władze powiatu chcą zainwestować w rozwój elektronicznych systemów wspomagających funkcjonowanie Starostwa Powiatowego. Poniżej znajduje się lista zadań, na które złożono wnioski.

  1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P na odcinku Słupca – Zagórów. Chodzi o dwa odcinki: Słupca – Jaroszyn o dł. 4,5 km i Ląd – Zagórów o dł. 3,25 km. Finasowanie dla tego projektu to 12 mln zł, z Polskiego Ładu – 11 400 mln zł i 600 tys. zł wkładu własnego.
  2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3074P na odcinku Sierakowo – Słomczyce – Piotrowice, gdzie rozbudowie podlegał będzie fragment drogi Sierakowo – Słomczyce. Finansowanie wynosi w tym przypadku 5,5 mln zł z czego 5 225 mln zł pochodzić będzie z dofinansowania, a 275 tys. zł z wkładu własnego.
  3. Przebudowa drogi powiatowej nr 3033P na odcinku Orchowo – Osówiec o dł. ok. 2,6 km. Finansowanie 8 160 mln zł, z czego Polski Ład 8 mln, 160 tys. zł wkładu własnego.
  4. Modernizacja drogi powiatowej nr 2900P na odcinku Drzewce – Łukom o dł. 3,5 km. Finansowanie 2 mln zł, z Polskiego Ładu 1 960 mln zł, wkład własny 40 tys. zł.
  5. Rozwój elektronicznych systemów wspomagających funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Słupcy. Finansowanie 3 mln zł, Polski Ład 2 700 mln zł, wkład własny 300 tys. zł.

Łączna wartość finansowania inwestycji, na które złożone zostały wnioski to 30 660 000 zł

Polski Ład – 29 281 800 zł

Wkład własny – 1 378 200 zł