Starosta Jacek Bartkowiak odebrał dziś (14.11.) z rąk minister Marleny Maląg, wyróżnienie przyznane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej dla powiatu słupeckiego.

Znaleźliśmy się w elitarnym gronie 10 samorządów z całej Polski uhonorowanych za podejmowanie działań na rzecz deinstytucjonalizacji systemu pieczy zastępczej oraz rozwoju idei rodzicielstwa zastępczego. W uroczystości uczestniczyli również wicestarosta Czesław Dykszak i dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Danuta Szpiler.