Władze powiatu słupeckiego chcą zadbać o bezpieczeństwo pieszych i pozyskać środki na modernizację trzech przejść zlokalizowanych w Kotuni, Strzałkowie i Zagórowie. Kilkanaście dni temu złożone zostały wnioski do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, który wspiera przedsięwzięcia poprawiające bezpieczeństwo ruchu pieszych.

Jedno z przejść przeznaczonych do modernizacji znajduje się w Kotuni w ciągu drogi powiatowej 3080P. Jeśli uda się pozyskać dofinansowanie wykonana zostanie m.in. sygnalizacja świetlna wraz z radarowym pomiarem prędkości oraz oświetleniem, oznakowanie poziome, pasy akustyczno-wibracyjne na dojazdach do przejścia wprowadzające uspokojenie ruchu, oznakowanie  „media-line” dla osób z niepełnosprawnościami na dojściach do przejścia, oznakowanie pionowe, ograniczenia dla nadjeżdżających pojazdów, barierki wzdłuż chodnika po stronie szkoły i kaplicy, chodnik dla pieszych wraz z utwardzonymi dojściami do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i kaplicy.

W Strzałkowie w ciągu ulicy Ostrowskiej (droga powiatowa nr 3071P) przewidziano do modernizacji jedno przejście dla pieszych bezpośrednio przy szkole podstawowej. Zaprojektowana zostanie tam sygnalizacja świetlna z radarowym pomiarem prędkości, doświetleniem przejścia dla pieszych, oznakowaniem dla osób z niepełnosprawnościami „media-line” oraz oznakowaniem pionowym i poziomym. Dodatkowo, ujednolicone zostanie obowiązujące w ciągu ulicy Ostrowskiej ograniczenie prędkości do 40 km/h. Jedno z przejść w ciągu tej ulicy  projektowane będzie jako nowe, ze względu na brak połączenia chodników przejściem dla pieszych po stronie północnej. Na dojazdach do przejść wprowadzone zostaną dodatkowo pasy wibracyjno – akustyczne, a na odcinku dojścia chodnikiem od przejścia nr 2 do nr 1 zostaną ustawione barierki zabezpieczające pieszych. Jest to, bowiem, główny szlak poruszania się ok. 350 dzieci z klas 4-8 w kierunku boiska oraz mieszkańców w kierunku dalszych zabudowań ulicy Powidzkiej. Każde z przejść będzie doświetlone.

W Zagórowie modernizacja dotyczyć będzie przejść w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 3092P przy ul. Kaliskiej. Ciąg komunikacyjny prowadzi tam pomiędzy szkołą podstawową i boiskami a budynkiem Miejskiego Ośrodka Kultury, salą OSP, księgarnią i obiektami handlowymi znajdującymi się w obrębie Placu Szkolnego. W obecnym stanie przejścia są niedoświetlone a w przypadku dużej kumulacji zaparkowanych pojazdów, na przydrożnych parkingach występuje ograniczenie widoczności wskazanych przejść. Ponadto, dość długi odcinek prostej drogi powiatowej na wjeździe do Zagórowa, powoduje częste niedostosowanie prędkości do wprowadzonych ograniczeń. Na odcinku tym, z przejść dla pieszych korzystają przede wszystkim dzieci przemieszczające się ze szkoły w kierunku boisk oraz placówki MDK. Również poza godzinami lekcyjnymi na boiskach odbywają się częste treningi młodzieży, a w ośrodku kultury – spotkania, prelekcje i imprezy zbiorowe.