30 listopada 2019 r. w  sali OSP w Kamieniu (gm. Słupca) odbyły się Powiatowe Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK w Słupcy połączone ze stuleciem tej organizacji. Zarząd Rejonowy HDK PCK w Słupcy otrzymał także sztandar. W uroczystości wziął udział wicestarosta Czesław Dykszak (przez wiele lat przewodniczący Rady Rejonowej HDK PCK w Słupcy).

Uroczystości rozpoczęły się od wprowadzenia na salę sztandaru OSP Bielsko i uczczenia minutą ciszy zmarłych członków PCK i HDK w Słupcy. Następnie dh Wojciech Młodożeniec – prezes OSP Kamień, a także przewodniczący Rady Rejonowej HDK PCK w Słupcy, odczytał historię Polskiego Czerwonego Krzyża.

Podczas uroczystości odbyło się poświęcenie i przekazanie sztandaru dla Zarządu Rejonowego HDK PCK w Słupcy. Sztandar, chorążym pocztu, przekazał prezes Zarządu Rejonowego PCK dh Zenon But. Projekt graficzny nowego sztandaru przygotował dh Hubert Graczyk z jednostki OSP Kamień. Jubileuszowa uroczystość była doskonałą okazją do wręczenia odznaczeń i podziękowań osobom, które wspierają działalność PCK.

Obecnie na terenie powiatu słupeckiego działa 11 klubów honorowego krwiodawstwa, które zrzeszają blisko 260 krwiodawców. Co roku oddają oni setki litrów krwi.

foto – OSP Kamień