Zarząd Powiatu Słupeckiego przypomina o ogłoszonych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Piotrowicach oraz Kochowie, gmina Słupca, które z punktu widzenia realizacji zadań samorządu są zbędne.

Nieruchomość w Kochowie, gm. Słupca oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 86/1, 97/1, 98/3, 98/6, 100/1, o łącznej powierzchni 8,2322 ha i stanowi część Złoża Kruszywa Naturalnego „KOCHOWO”. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego są to tereny eksploatacji kruszyw naturalnych i lasów. Na działce znajdują się złoża piasku.

Przetarg odbędzie się 11 sierpnia 2021 r. o godzinie 900 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupcy ul. Poznańska 20, sala posiedzeń Zarządu Powiatu.

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wniesienie wadium w formie pieniężnej w wysokości 70 000,00 zł.

Cena wywoławcza za przedmiotową nieruchomość wynosi 1 400 000,00 zł brutto.

 

Pierwsza nieruchomość w Piotrowicach, gm. Słupca o numerach ewidencyjnych 100/3 i 599 o łącznej powierzchni 3,8517 ha stanowi teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej. Działka o numerze 100/3 usytuowana jest przy drodze publicznej powiatowej o nawierzchni asfaltowej, która stanowi dojazd do działki 599. Teren płaski, z niewielkimi nierównościami, niezagospodarowany oraz porośnięty samosiejkami.

Przetarg odbędzie się 12 sierpnia 2021 r. o godzinie 900 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupcy ul. Poznańska 20, sala posiedzeń Zarządu Powiatu.

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wniesienie wadium w formie pieniężnej w wysokości 65 000,00 zł.

Cena wywoławcza za przedmiotową nieruchomość wynosi 1 300 000,00 zł netto + 23% VAT.

 

Druga nieruchomość położona w Piotrowicach, gm. Słupca o numerze ewidencyjnym 100/4 o powierzchni 4.1775 ha stanowi teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej. Działka usytuowana jest bezpośrednio przy drodze publicznej powiatowej o nawierzchni asfaltowej. Teren płaski, z niewielkimi nierównościami, niezagospodarowany oraz porośnięty samosiejkami.

Przetarg odbędzie się 12 sierpnia 2021 r. o godzinie 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupcy ul. Poznańska 20, sala posiedzeń Zarządu Powiatu.

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wniesienie wadium w formie pieniężnej w wysokości 80 000,00 zł.

Cena wywoławcza za przedmiotową nieruchomość wynosi 1 600 000,00 zł netto + 23% VAT.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wniesienie wadium w formie pieniężnej.

Wadium w określonych powyżej wysokościach należy wpłacić przelewem najpóźniej do godz. 15-tej dnia 6 sierpnia 2021 r. na rachunek Starostwa Powiatowego w Słupcy prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Słupcy nr 05 8542 0001 0000 4604 2000 0050.