15 marca 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Słupcy odbył się finał Powiatowego Konkursu Wiedzy Konsumenckiej pod patronatem Starosty Słupeckiego, który to konkurs stanowił pierwszy etap XV Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej im. Elżbiety Połczyńskiej pod patronatem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

W celu organizacji i przebiegu konkursu została powołana komisja konkursowa, w skład której weszli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Słupcy tj.:

  • Anita Kubicka (Wydział Strategii, Rozwoju Turystyki i Promocji),
  • Katarzyna Rybicka (Wydział Strategii, Rozwoju Turystyki i Promocji),
  • Dorota Winter (Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych; Inspektor Ochrony Danych Osobowych),
  • Natalia Górniak (Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych),
  • Magdalena Żychowicz – Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Słupcy (przewodnicząca komisji).

W finale konkursu, wzięło udział 48 uczniów ze wszystkich pięciu szkół ponadgimnazjalnych powiatu słupeckiego. Konkurs odbył się w formie testu jednokrotnego wyboru, składającego się z 35 pytań. Na rozwiązywanie testu przewidziane było 60 minut. W wyniku konkursu troje uczestników uzyskało taką samą ilość punktów tj. 17/35. W związku z powyższym konieczne było przeprowadzenie dogrywki w formie testu pisemnego w celu wyłonienia laureata drugiego i trzeciego miejsca. I tak :

  • Jakub Zehner z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zagórowie w wyniku dogrywki zdobył 7/18 punktów;
  • Bartosz Fiszer z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zagórowie  w wyniku dogrywki zdobył 4/18 punktów;
  • Honorata Wyderkiewicz z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie w wyniku dogrywki zdobyła 11/18 punktów.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce zajął Wojciech Przybyła z Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy, który uzyskał 18/35 pkt.

II miejsce zajęła Honorata Wyderkiewicz z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie  

III miejsce zajął Jakub Zehner z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zagórowie  

Laureatom konkursu wręczono dyplomy oraz nagrody rzeczowe, ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Słupcy.

Dyplomy oraz drobne upominki wręczono również uczestnikom, którzy uzyskali najlepsze wyniki spośród uczniów swojej szkoły.