21 listopada to święto nie tylko pracowników socjalnych, ale też wszystkich pracowników służb społecznych. Dzień ten jest doskonałą okazją, aby podziękować im za zaangażowanie i wysiłek w pracy na rzecz drugiego człowieka. Niesienie pomocy wymaga odpowiedniej wiedzy, doświadczenia a przede wszystkim szczególnych kompetencji – wrażliwości, empatii, szacunku i zrozumienia dla drugiego człowieka. Pomaganie ludziom to wielka zasługa i wielkie dzieło, które pracownik socjalny wykonuje każdego dnia. W auli ZSM w Słupcy odbyła się uroczysta gala, podczas której m.in. nagrodzeni zostali pracownicy socjalni z placówek pomocy społecznej z terenu powiatu słupeckiego.

Na co dzień, być może nie widoczny, bez fleszy, bez kamer, spokojnie i cicho wchodzi w środowisko. nierzadko napotyka na swojej drodze wiele trudności, ale nie poddaje się, walczy o tych, którym pomaga. Czy wymagająca wielkiego zaangażowania i poświęcenia praca jest jednak pozytywnie postrzegana przez innych? czy inni dostrzegają, że w obliczu tylu problemów i nieszczęść, z którymi spotyka się pracownik socjalny, musi być on silny nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla drugiego człowieka?  – tak zapowiedzieli prowadzący wystąpienie gościa specjalnego tego uroczystego spotkania, a był nim prof. UAM dr hab. Tomasz Mika – językoznawca, ekspert w zakresie ekonomii społecznej, wiceprezes Zarządu Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi – prowadzącej m.in. ZAZ Słupca. Prelegent niezwykle interesująco mówił o budowaniu pozytywnego wizerunku pomocy społecznej.

Serdeczne słowa uznania i podziękowań skierował do zebranych starosta Mariusz Roga, który także wyróżnił pracowników sektora pomocy społecznej.

Nagrodę starosty otrzymała Danuta Szpiler – dyr. PCPR w Słupcy oraz Marian Parus – dyr. DPS w Zagórowie. Nagrodę otrzymał również Daniel Konieczka – prezes Spółdzielni Socjalnej „Dobry Adres” w Słupcy.

Decyzją Prezesa Zarządu Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie nagrodę otrzymała Renata Nowinowska – dyr. ZAZ Słupca.

Podczas uroczystości okolicznościowe nagrody otrzymali pracownicy instytucji pomocy społecznej funkcjonujących na terenie naszego powiatu.

Dom Pomocy Społecznej w Skubarczewie: Alicja Witkowska i Urszula Jastrząb.

Dom Pomocy Społecznej w Strzałkowie: Paulina Waszak, Sylwia Wiśniewska, Grażyna Ładowska i Beata Figas.

Dom Pomocy Społecznej w Zagórowie: Bożena Rogowska i Małgorzata Przybyła.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy: Dorota Kluga i Karolina Kowalska.

Ośrodek Wsparcia z Interwencją Kryzysową w Lądku: Monika Walczak.

Dom dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Kosewie: Anna Adamczak i Małgorzata Kowalska.

Zakład Aktywności Zawodowej w Słupcy: Paulina Czerniak, Beata Sobczak, Bartłomiej Grzesista, Izabela Krzyżaniak i Włodzimierz Wojciński.

Spółdzielnia Socjalna „Dobry Adres” w Słupcy: Piotr Czerniejewski, Monika Wysocka i Piotr Jasiński.

W artystycznym upominku wystąpił duet skrzypcowy – Beatgirls Violin Duo w składzie: Maria Murawa-Fraska oraz Natalia Janik-Zajma.

Uroczystą galę prowadzili: Karolina Kowalska i Przemysław Kwiatkowski.