Kierując się występującymi coraz częściej przypadkami stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych przez przedstawicieli handlowych różnych firm oferujących między innymi usługi telekomunikacyjne, energetyczne czy też sprzedaż towarów, na które w szczególności narażone są osoby starsze, Powiat Słupecki postanowił zorganizować Powiatowy Konkurs Konsumencki ”Seniorze, podpisuj świadomie, nie ryzykuj”.

Konkurs ten skierowany był do uczniów szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Słupecki. Przedmiotem konkursu było wykonanie rysunku/plakatu/grafiki na powyższy temat. W dniu 23.11.2020 r., w Starostwie Powiatowym w Słupcy, odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia niniejszego konkursu, do którego przystąpiło łącznie dziesięciu uczniów. Zgłoszone prace były różnorodne, nacechowane kreatywnością i indywidualnym podejściem do tematu. Tymczasem komisja zgodnie z regulaminem niniejszego konkursu mogła wyłonić tylko trzech laureatów.

Zatem laureatami zostali:
I miejsce: Agnieszka Burdzińska z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie,
II miejsce: Oliwia Fimiak z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie,
III miejsce: Kacper Zaradny z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie.
Laureaci konkursu uhonorowani zostaną dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Starostwo Powiatowe w Słupcy.

Magdalena Żychowicz

Powiatowy Rzecznik Konsumentów