Celami stowarzyszenia są:

1. Wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz reprezentowanie i ochrona jego interesów w sferze ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych powidzkiego parku krajobrazowego i obszarów powiązanych, a także turystyki, rekreacji, wypoczynku, kultury;

2. Staranie o utrzymanie odpowiedniego stanu ilościowego i jakościowego wód w jeziorach i ciekach wodnych powidzkiego parku krajobrazowego oraz obszarów powiązanych;

3. Inicjowanie, prowadzenie i koordynacja działań gmin na rzecz racjonalnego zagospodarowania środowiska przyrodniczego powidzkiego parku krajobrazowego i obszarów powiązanych;

4. Tworzenie jak najkorzystniejszych warunków dla rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku w powidzkim parku krajobrazowym i obszarów powiązanych w sposób zrównoważony uwzględniający walory przyrodnicze i krajobrazowe;

5. Inicjowanie wszelkich działań mających na celu podniesienie świadomości o korzyściach płynących z ochrony środowiska naturalnego oraz rozwoju turystyki, wypoczynku, rekreacji i kultury oraz walorów przyrodniczych, i krajobrazowych i kulturowych regionu; Inicjowanie działań z zakresu edukacji przyrodniczej;

6. Współpraca gmin w zakresie promocji, rozwoju infrastruktury turystyczno-sportowej i realizacji programów pro środowiskowych i pro turystycznych;

7. Podejmowanie innych działań wynikających z dokumentów strategicznych na rzecz ochrony środowiska, turystyki i rekreacji.

szczegóły TUTAJ