Przed samorządem Powiatu Słupeckiego stoi zadanie przygotowania Punktów Szczepień Masowych, które mają zapewnić wydajność na poziomie 500 dawek dziennie. Informacje dotyczące programu PSM przedstawił podczas wtorkowej (30.03.) wideokonferencji z przedstawicielami JST, wojewoda Michał Zieliński. Temat ten był również omawiany podczas Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, która odbyła się w środę (31.03) w słupeckim starostwie.

W związku ze spodziewanym zwiększaniem dostaw szczepionek przeciw Covid-19 dostarczanych do Polski, niezbędne jest zwiększenie potencjału szczepień powszechnych – tylko w kwietniu Polska ma otrzymać ok. 7 mln dawek, czyli więcej niż w całym pierwszym kwartale bieżącego roku.

Punkty Szczepień Masowych (PSM) tworzone będą przez samorządy w uzgodnieniu z wojewodami. Docelowo w każdym powiecie (lub mieście na prawach powiatu) powinny być co najmniej dwa duże punkty szczepień. Wiadomo już, że w powiecie słupeckim PSM powstanie w szpitalu, który ma odpowiedni potencjał do zabezpieczenia działań w tym zakresie. Jeśli wojewoda zaakceptuje wniosek powiatu, w SP ZOZ zlokalizowane będą dwa niezależne Punkty Szczepień Masowych. Jeśli decyzja będzie odmowna, zadaniem władz powiatowych będzie wskazanie innej lokalizacji dla drugiego
PSM-u i zapewnienie kadry medycznej. Nie obędzie się więc bez konsultacji z gminami. Decyzja w tej sprawie powinna zapaść szybko, bowiem PSM-y mają ruszyć w drugiej połowie kwietnia.

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego