14 września 2018 r. Zarząd Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Produktu Lokalnego, w osobach Grzegorz Cieślewicz – Prezes, Aleksandra Wysokowska – Skarbnik, podpisali umowę o przyznaniu pomocy na operację zatytułowaną „Inkubator Przetwórstwa Lokalnego”, wysokość dofinansowania 500 tys. zł.
Otrzymane dofinansowanie są to środki pozyskane przez Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” na działania związane z tworzeniem i rozwojem inkubatorów przetwórstwa lokalnego.
Inkubator powstanie w budynku byłej stołówki Centrum Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie.