Koniec roku szkolnego to czas pożegnań i absolwentów i kończących swą karierę pracowników szkół. W Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupcy, miejscu ze szczególną misją, starosta Jacek Bartkowiak podziękował za pracę paniom Danucie Lewandowskiej, Barbarze Kubaszewskiej i Jadwidze Matyjaszek, przechodzącym na emeryturę, a także pani Magdalenie Małysz, która swą karierę będzie kontynuować w innym mieście.

Nagrody za specjalne osiągnięcia otrzymali:
– Magdalena Lewandowska – świadectwo z wyróżnieniem, nagroda za bardzo dobre wyniki w nauce, bardzo dobre zachowanie i aktywność na forum szkoły, oraz nagroda za reprezentowanie szkoły w konkursach muzycznych
– Anna Wilczyńska – za wzorowe zachowanie i dobre wyniki w nauce
– Malwina Łoziak – za reprezentowanie szkoły w konkursach muzycznych
– Daria Robaszkiewicz – nagroda za postępy w nauce i dobre zachowanie
– Anna Paluszewska – nagroda za postępy w nauce i dobre zachowanie
– Natalia Andrzejewska – nagroda za postępy w nauce i dobre zachowanie
– Magdalena Szczepaniak – nagroda za postępy w nauce i dobre zachowanie
– Eryk Szymczak – nagroda za bardzo dobre wyniki w nauce, bardzo dobre zachowanie i wysoką frekwencję