27 kwietnia, o godzinie 14.00 rozpoczęła się uroczystość pożegnania tegorocznych Absolwentów Technikum (informatycznego, elektrycznego, mechatronicznego, pojazdów samochodowych) i Liceum Ogólnokształcącego Zaocznego w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Wł. Sikorskiego w Słupcy.

Doniosłe wydarzenie uświetnili swoją obecnością: Renata Cholewińska, przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, Ewa Wabińska, przewodnicząca Rady Rodziców oraz Waldemar Stefański, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Konin.

Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu narodowego głos zabrał dyrektor szkoły, Stanisław Marek Kłaniecki. Przemówienie skierowane do Absolwentów Dyrektor zakończył życzeniami powodzenia na egzaminach maturalnych oraz samych dobrych wyborów i pomyślności w dorosłym życiu. Osobne słowa podziękowań skierował do nauczycieli i rodziców maturzystów.

W dalszej części uroczystości Renata Cholewińska, w imieniu Starosty Powiatu Słupeckiego Mariusza Rogi, przekazała życzenia skierowane do tegorocznych Absolwentów, oraz wręczyła Nagrodę Starosty za wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, którą otrzymał Paweł Syty.

W imieniu Rodziców życzenia dla Absolwentów oraz podziękowania dla Dyrekcji i Grona Pedagogicznego przekazała Przewodnicząca Rady Rodziców, Ewa Wabińska.

Ukoronowaniem osiągnięć i rozsławiania dobrego imienia szkoły było wręczenie nagród  dla najlepszych uczniów. Nagrodzeni zostali:

Za wzorowe zachowanie i dobre wyniki w nauce: Paweł Syty.

Za wzorowe zachowanie, dobre wyniki w nauce i aktywną działalność na rzecz szkoły: Magdalena Będziewska, Anna Urban, Paulina Zamiara, Bartosz Durczyński.

Za aktywną działalność na rzecz szkoły i środowiska lokalnego: Patryk Kazimierowski, Sebastian Deręgowski, Adam Chojnacki, Sebastian Janasiewicz.

Za bardzo dobre zachowanie i dobre wyniki w nauce: Daniel Otworowski, Aleksander Ulatowski, Rafał Konieczka, Krystian Kordylasiński, Maciej Rewers.

Za dobre wyniki w nauce: Kamil Spychała.

Za wyniki sportowe i godne reprezentowanie szkoły w zawodach: Szymon Wiechciński.

Za aktywną pracę na rzecz szkoły: Kamil Spychała, Patryk Kubaszewski,

Mikołaj Wabiński.

Za aktywną pracę w Szkolnym Kole Stowarzyszenia Elektryków Polskich: Robert Augustyniak,  Sebastian Chojnacki, Przemysław Czerniak, Artur Ignaszak, Bartosz Kasprzak, Rafał Konieczka, Krystian Kordylasiński, Michał Łyskawa, Hubert Mrugalski, Wiktor Parus, Mateusz Pietruńko, Szymon Sompolski, Paweł Syty, Damian Walusiak.

Za aktywną pracę w Szkolnym Kole Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich: Mikołaj Wabiński, Kamil Spychała, Patryk Kubaszewski.

Za godne reprezentowanie szkoły na etapie rejonu i województwa w Młodzieżowym Turnieju Motoryzacyjnym: Kamil Wojciechowski, Bartosz Strzelczyk.

Absolwenci, którzy zdali egzamin państwowy w zakresie eksploatacji: Grupa 1 – urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV i uzyskali dodatkowe kwalifikacje uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku EKSPLOATACJI do 1kV odebrali z rąk Waldemara Stefańskiego, Prezesa Oddziału Konińskiego SEP świadectwa kwalifikacyjne Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Uprawnienia uzyskali:

Michał Łyskawa, Szymon Sompolski, Hubert Mrugalski, Damian Walusiak, Robert Augustyniak, Wiktor Parus, Bartosz Kasprzak, Krystian Kordylasiński, Rafał Konieczka, Sebastian Chojnacki, Paweł Syty, Jan Nowakowski, Damian Przybylski, Kacper Józefiak, Patryk Stachowiak, Kamil Kanapa, Kacper Sobaszkiewicz.

Tegorocznym Absolwentom gratulujemy ukończenia szkoły oraz życzymy powodzenia na egzaminie maturalnym.