Dyrektor słupeckiego SP ZOZ dr Maciej Sobkowski pożegnał się dzisiaj oficjalnie (07.08.) ze współpracownikami podczas okolicznościowego spotkania zorganizowanego w sali konferencyjnej szpitala.
 
Dotychczasowy szef lecznicy opuszcza placówkę na własną prośbę ze względów osobistych. Szpitalem pokieruje jeszcze przez tydzień, później zastąpi go Marlena Sierszchulska, która pełnić będzie obowiązki dyrektora do czasu ogłoszenia konkursu.
 
Dyrektora Sobkowskiego żegnali członkowie Zarządu Powiatu z przewodniczącym Jacek Bartkowiak – Starosta Słupecki, członkowie Rady Społecznej SP ZOZ, lekarze, personel medyczny i pracownicy administracji.
 
Wyraźnie wzruszony dyrektor dziękował wszystkim za ponad dwa lata konstruktywnej i owocnej współpracy i zapewniał, że będzie odwiedzał miejsce, z którym związał się nie tylko zawodowo, ale również emocjonalnie.
 
Okres zarządzania szpitalem przez Macieja Sobkowskiego to szereg ważnych inwestycji, które przeszła placówka, m.in. kompleksowa termomodernizacja, która pozwoliła znacznie zredukować koszty eksploatacji obiektu. Od początku swojej działalności dyrektor zaangażował się również w oddanie pacjentom dobudowanej części szpitala i wspólnie z powiatem pozyskiwał środki na doposażenie oddziałów w nowy sprzęt medyczny. Ostatnie dwa lata to także dynamiczny rozwój słupeckiej chirurgii, której sukcesy odbijają się echem w całym kraju.
 
Życzymy powodzenia i realizacji kolejnych zamierzeń.