Spotkanie informacyjne w Wielkopolsce o wsparciu z Funduszy

Europejskich na rozwój

kompetencji cyfrowych mieszkańców

Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych nt. programu grantowego dla gmin województwa wielkopolskiego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców”.

Spotkanie odbędą się: Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 4 października 2018 rok, w godzinach od 10:00 do 12:30, w Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Koninie przy ul. Zakładowej 4, sala nr 319 na trzecim piętrze.

Na spotkaniu zostaną szczegółowo omówione zagadnienia związane z realizacją projektu w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców” oraz dokładnie omówione zostanie jak przygotować wniosek krok po kroku.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli gmin, jednostek podległych (np. szkół, bibliotek, domów kultury) oraz organizacji pozarządowych.

szczegóły: info

Program