W starostwie powiatowym odbyła się dziś (15.09.) „Rada Budowy” dotycząca inwestycji pn. „Budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr 3040P pomiędzy m. Powidz a m. Niezgoda oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3054P na odcinku Niezgoda – Kochowo”.

„Rada Budowy” to cyklicznie organizowane spotkania z udziałem Wykonawcy Robót Budowlanych zwoływane przez Inżyniera Nadzoru Inwestorskiego w celu dokonania oceny postępu robót. Dzisiejszą naradę poprzedził rekonesans na miejscu trwania prac budowlanych, w którym uczestniczyli: wicestarosta Czesław Dykszak – koordynujący w imieniu Zarządu Powiatu przebieg inwestycji, Michał Klotschke – dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg oraz Mariola Landowska – sekretarz powiatu. Wizja lokalna odbyła się w kilku punktach realizowanego zadania, m.in. w miejscowości Niezgoda, gdzie wybudowane zostanie rondo. Postęp prowadzonych robót przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Wizytowane dziś drogi należeć będą do kategorii dróg o znaczeniu obronnym co oznacza, że muszą być dostosowane do wymagań techniczno-obronnych w zakresie transportu Sił Zbrojnych RP i NATO. Będą więc charakteryzować się specjalnymi parametrami technicznymi umożliwiającymi przemieszczanie ciężkiego sprzętu wojskowego.

Wraz z budową dróg obronnych postępuje również budowa bazy wojsk sojuszniczych. Można było się o tym przekonać podczas dzisiejszego objazdu. Biegnącą przez powidzkie lasy linią kolejową transportowane było, z południa Polski, kruszywo granitowe przeznaczone dla potrzeb amerykańskiej bazy. Fakt ten dowodzi, że surowce wykorzystywane przy realizacji inwestycji dostarczane są nie tylko transportem samochodowym, ale w znacznej mierze kolejowym.