Miło nam poinformować, iż Artur Nowak – pracownik Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Słupcy został doktorantem na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obejmie on jedno z zaledwie dwóch miejsc, które zgodnie z zarządzeniem Rektora uczelni,  zostały wyznaczone w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie. Kompetencje i dorobek naukowy kandydatów, oceniała komisja złożona z 5 Profesorów specjalizujących się w danej tematyce. Doktorant przez najbliższe 4 lata,  będzie  między innymi prowadził badania naukowe, przygotowywał rozprawę doktorską oraz prowadził zajęcia ze studentami.

Życzymy sukcesów naukowych!