Uczniowie trzeciej klasy Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki im. Wincentego Witosa z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie w drugiej połowie października realizowali program swojej praktyki w Niemczech, w ośrodku szkolenia rolniczego Deula Nienburg w Dolnej Saksonii.

Nowoczesne wyposażenie techniczne Ośrodka Deula i prowadzone w nim zajęcia na najnowszych ciągnikach i maszynach umożliwiły uczniom pozyskanie  bardzo bogatego pakietu wiadomości i umiejętności w programowaniu pracy zespołów w ciągnikach: Fend 1020 Vario, Johan DEERE 624 R i innych. Obsługa paneli i terminali sterujących pracą maszyn ze stanowiska operatora ciągnika poprzez ISOBUS  stanowiła wspaniałe ćwiczenia obejmujące zagadnienia automatyki, hydrauliki i elektroniki. Nauka wykorzystania satelitarnego sygnału GPS pozwoliła uczniom sprawnie programować automatyczne poruszanie się po polu agregatu ciągnik – maszyna, według zadanych parametrów.  Jak zasobne jest pojecie „rolnictwa precyzyjnego” uczniowie przekonali się podczas  przygotowania do pracy nowoczesnego rozsiewacza nawozów, ustawiając parametry ręcznie z wykorzystaniem pobranej z Internetu firmowej aplikacji a następnie sprawdzając poprawność ustawień na terminalu obsługującym rozsiewacz.

Drugą maszyną rolnictwa precyzyjnego był opryskiwacz. Mieliśmy możliwość poznania te precyzyjne maszyny podczas wizyty studyjnej w siedzibie producenta DAMMANN pod Hamburgiem. Jest to zakład prywatny, którego właściciel poziom techniczny, technologiczny i elektroniczny produkowanych opryskiwaczy  umieścił na najwyższym światowym poziomie.

W dniach wolnych od nauki odwiedziliśmy Hamburg. Rejs statkiem wycieczkowym po porcie pozwolił nam poznać jego ogrom i różnorodność nadbrzeży. Przejazd przez CITY miasta dostarczył bogatych wrażeń. Nie pominęliśmy w naszych wyjazdach miasta Bremy. Piękna

średniowieczna zabudowa Starego Miasta w Bremie, budynek Miejskiego Ratusza i Katedry z trzema rynkami wokół nich wywarła wspaniałe wrażenia. Odwiedziliśmy również pomnik trzech muzykantów z Bremy. Każdy złapał słynnego osła za nogi i wypowiadał swoje życzenia. W Bremenhafen poznaliśmy prawdziwy port morski, usytuowany na brzegu Morza Północnego. Jest to olbrzymi port, w którego magazynach czekają na swoją morską podróż tysiące nowych samochodów niemieckich marek. Zwiedziliśmy również „Klimahaus” to tzw. dom siedmiu klimatów. W dwie godziny przeszliśmy ósmym południkiem, wokół globu ziemskiego doznając uroku wszystkich klimatów świata.

Pobyt w Deuli to olbrzymi zwrot w nauce i ucieczka do przodu ku precyzyjnemu rolnictwu. Koordynatorem projektu jest Marcin Górski.