Kolejny sukces odnotował Zarządu Powiatu Słupeckiego. Wniosek o dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych na „Przebudowę drogi powiatowej nr 3033P na odcinku Orchowo – Osówiec” został przyjęty do dofinansowania.
 
Przyznana kwota to 7 996 800,00 zł. (98% wartości zadania).
 
W ramach inwestycji zostanie przebudowana droga o długości ok. 2600 m na odcinku Orchowo – Osówiec w gminie Orchowo, zostaną wykonane chodniki, a także zostaną ułożone nowe warstwy konstrukcyjne nawierzchni, przyczyni się to do zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników oraz poprawi płynność ruchu, co w konsekwencji zmniejszy emisję spalin, emisję hałasu, polepszy warunki akustyczne na terenach graniczących z inwestycją.