Wojewoda Wielkopolski i Biuro Programu „Niepodległa” zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dotacje z programu „Niepodległa”. Dotacje są przeznaczone dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych.

Spotkanie odbędzie się 6 marca 2019 r. w Sali Herbowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Niepodległości 16/18 w Poznaniu, w godz. 11.00-13.00.

Spotkanie skierowane jest przede wszystkim do przedstawicieli samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych planujących realizację w 2019 r. projektów związanych z setną rocznicą odzyskania niepodległości i odbudowy Polski.

Ze środków programu dotacyjnego „Niepodległa” można będzie współfinansować m.in. festiwale, koncerty, spektakle, wystawy czy projekty animacyjno-edukacyjne, zwłaszcza te oparte na interakcji i współdziałaniu, a także przygotowanie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych. projekty powinny wpisywać się w świętowanie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Polski i odbudowy polskiej państwowości.

Zgłoszenia udziału w spotkaniu prosimy kierować na e-mail: mpiotrowski@poznan.uw.gov.pl w terminie do 28 lutego br. O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.