LIII Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbędzie się w dniu  30 czerwca 2022 roku (czwartek) o godzinie 1300 w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20.

 

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr LII/2022 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 26 maja 2022 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 6. Debata nad raportem o stanie powiatu – druki nr 519 i 520.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i ocena sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2021 rok – druki nr 509, 510, 515 i 521.
 8. Absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2021 rok – druki nr 518, 522 i 526.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2022 – druk nr 523.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2022-2035 – druk nr 524.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
  w Powiecie Słupeckim w 2022 r. – druk nr 525.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Zakończenie obrad.

  Harmonogram posiedzeń czerwiec 2022