KOMUNIKAT WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu trwa nabór projektów obejmujących działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa społeczności lokalnych, przewidywanych do realizacji w 2019 roku w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać do 4 stycznia 2019 r. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej WUW w Poznaniu (zakładka: Programy i konkursy/ Konkursy ministerialne)