Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu opublikował listę wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Na liście (poz. 58 i 59) znalazły się zaplanowane inwestycje drogowe na terenie powiatu słupeckiego.

Wnioski powiatu słupeckiego na modernizację dróg uzyskały pozytywną ocenę formalną komisji konkursowej. Teraz czekamy na ocenę merytoryczną.

lista TUTAJ