https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/infrastruktura/2019-rok/2486,Sportowa-Polska-Program-rozwoju-lokalnej-infrastruktury-sportowej-EDYCJA-2019.html?fbclid=IwAR0EXlaGFrMMqN8TYivWzv2ijbHSGLKFfcdqHalAakq2B6iM0EoEKG9wc8U