Dziesięć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu słupeckiego otrzymało dziś (20.03.) promesy na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia w ramach ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych oraz przedsięwzięcia wspierające działalność OSP w zakresie ochrony powietrza.
 
W uroczystości, która odbyła się w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni wziął udział Jacek Bartkowiak – Starosta Słupecki oraz bryg. Zbigniew Rzemyszkiewicz, komendant KP PSP Słupca.
 
Jednostki OSP z naszego terenu nie były jedynymi, które otrzymały zapewnienie finansowania. Łącznie wręczono bowiem aż 117 promes na kwotę 2 866 597,00 zł, których beneficjentami byli strażacy ochotnicy z terenu całej Wielkopolski. Środki przeznaczone na wsparcie służb pochodzą z programów realizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu .
 
Dziewięć powiatowych OSP otrzymało po 20 tys. zł, które będą mogły przeznaczyć na wyposażenie, takie jak m.in. środki ochrony indywidualnej. Jedna z jednostek za przyznane 35 tys. zł zainstaluje panele fotowoltaiczne na budynku remizy. Promesy otrzymały: OSP Cienin Kościelny, OSP Krępkowo, OSP Wola Koszucka, OSP Wilczna, OSP Strzałkowo, OSP Kąpiel, OSP Lądek, OSP Słupca, OSP Trąbczyn, OSP Szetlewek.
 
Strażakom z różnych wielkopolskich miejscowości, którzy przyjmowali dziś promesy towarzyszyli samorządowcy z gmin i powiatów. Czeki wręczali natomiast przedstawiciele rządu i parlamentu: Zbigniew Hoffmann – Minister i Poseł z Wielkopolski , poseł Zbigniew Dolata i poseł Leszek Galemba, a także władz wojewódzkich: Michał Zieliński – Wojewoda Wielkopolski oraz Aneta Niestrawska – I Wicewojewoda Wielkopolski .
 
W wydarzeniu wzięli również udział: nadbryg. Arkadiusz Przybyła – Zastępca Komendanta Głównego PSP i nadbryg. Dariusz MATCZAK – Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP.