Przebudowa drogi powiatowej nr 3030P na odcinku Wólka Orchowska – Orchowo – to operacja mająca na celu poprawę bezpieczeństwa płynności ruchu, komfortu jazdy, zwiększenie przepustowości drogi oraz skrócenie czasu dojazdu do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Orchowie.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Działanie: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

Poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Typ operacji: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych.

Wyniki operacji: 

– przebudowa drogi powiatowej o długości 1,858 km

– budowa 2 peronów przy przystankach autobusowych

Operacja zrealizowana w 2017 roku.