Zarząd Powiatu Słupeckiego dokonał przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupcy Agnieszce Kiełduckiej. Przedłużenie powierzenia stanowiska ustalono na okres 5 lat szkolnych tj. od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2026 r.

W związku z upływem okresu na jaki powierzono stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupcy, działając w oparciu o zapis §11ha ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493, z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnych opinii Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupcy oraz Związku Zawodowego „Rada Poradnictwa” Region Wielkopolski, Zarząd Powiatu Słupeckiego dokonał przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Agnieszce Kiełduckiej na okres 5 lat, tj. od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2026 r.

22 lipca 2021 r. starosta Jacek Bartkowiak wręczył powierzenie Dyrektor Poradni, jednocześnie dziękując za lata minionej pracy, współpracy z samorządem powiatowym i życząc dalszych sukcesów zawodowych i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.