W związku z remontem przejazdu kolejowego na linii kolejowej nr 003 Warszawa Zachodnia – Kunowice w km 230,065 na ul. Wspólnej w m. Słupca, informujemy, że w dniach: od 27.11.2021r. godz. 17:00 do 03.12.2021r. godz. 15:00 wyżej wymieniony przejazd kolejowy zostanie zamknięty. Objazd poprowadzony zostanie zgodnie z załączonym schematem.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Nr zatwierdzenia: PZD.DDM.410.26.2021.WS z dnia 19.07.2021r.

Nr opinii: O.PO.Z-2.4081.271.2021.gs; WZDW.WUD.4211-588/21; DR.7234.20.2021; R.Z.I.5321.964.2021.LN.