Uprzejmie informujemy, że w związku z remontem przejazdu kolejowego w m. Cienin Zaborny w km 224,161 ,

w nocy 26/27.03.2019 r. w godz. 21:00-07:00, przejazd zostanie zamknięty.

Objazd poprowadzony będzie drogą powiatową nr 3060, drogą gminną – Pępocin, Cienin Kościelny.