W 33. Bazie Lotnictwa Transportowego nastąpiła zmiana dowództwa (06.05.). Płk dr inż. pil. Krzysztof Szymaniec wyjeżdża na studia podyplomowe do Stanów Zjednoczonych. Zastąpi go płk mgr inż. Marcin Balcerzak. Panu Pułkownikowi Szymańcowi starosta Jacek Bartkowiak podziękował za współpracę, życząc powodzenia na nowych szlakach.