Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilcznej i Bielsku zostały doposażone przez Komendę Powiatową PSP w Słupcy. Druhowie z Wilcznej otrzymali samochód ratowniczo – gaśniczy, a druhowie z Bielska – samochód operacyjny.

Obydwa pojazdy służyły wcześniej w słupeckiej komendzie powiatowej, ale odpowiednio konserwowane posłużą jeszcze w niesieniu pomocy lokalnym społecznościom gminy Słupca i Orchowo.
Uroczyste przekazanie samochodów odbyło się w miniony poniedziałek (04.04.) podczas zbiórki przy OSP Wilczna. 

W uroczystym przekazaniu pojazdów udział wzięli między innymi:

  • Faustyna Tupalska – Asystentka Ministra Zbigniewa Hoffmanna- Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Posła na Sejm RP,
  •  Zbigniew Dolata – Poseł na Sejm RP,
  • dr Jacek Bartkowiak – Starosta Powiatu Słupeckiego,
  • mł. bryg. Zbigniew Rzemyszkiewicz – Komendant Powiatowy Państwowej Straży  Pożarnej w Słupcy,
  • Jacek Misztal – Wójt Gminy Orchowo,
  • Cezary Przybylski – Zastępca Wójta Gminy Słupca.