W ramach odbudowy populacji zagrożonych gatunków zwierzyny łownej w naszych powiatowych lasach, 15 października 2020 r. na terenie Stanicy „Gęgawisko” w miejscowości Wrąbczyn Górski rozdysponowano między 7 kół łowieckich 250 szt. bażantów pochodzących z hodowli OHZ Ptaszkowo.

Przekazania młodych bażantów na rzecz Kół Łowieckich dokonał wicestarosta Czesław Dykszak wraz z przewodniczącym Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Henrykiem Tylmanem oraz członkami komisji radnymi powiatowymi: Stefanem Zielińskim i Jerzym Orchowskim.

Nim dokonano podziału bażancich kur i kogutów, w obecności wszystkich przybyłych, miało miejsce widowiskowe wypuszczenie w łowisko pięknie umaszczonych ptaków.

Bażanty przekazano następującym kołom łowieckim: Nr 4 „Knieja” w Orchowie, Nr 92 „Leśnik” w Skorzęcinie, Nr 9  „Szarak” w Słupcy, Nr 31 „Cyranka” w Słupcy, Nr 25 „Ryś” w  Poznaniu, Nr 34 „Knieja” Leśnictwo Rogal oraz Nr 16 „Gęgawa” w Zagórowie. Każde z kół otrzymało po 35 szt. bażantów.

Nadmienić należy również, że tereny leśne naszego powiatu, wskutek działalności restytucyjnej, osiągają coraz wyższy poziom występowania gatunków, które uchodziły do niedawna za zagrożone. Wynika to z dużej troski a i znajomości problemu, nie tylko przez bezpośrednio zainteresowanych łowiectwem, lecz także pracowników samorządowych. Nieodpłatna pomoc ze strony Starostwa na zasiedlanie bażantów na terenach najbardziej zbliżonych do ich naturalnego bytowania trwa nieprzerwanie od 2005 r. Dotychczas zakupiono ponad 5 tyś szt. bażantów i 840 szt. kuropatw, wydając na ten cel ponad 150 tys. zł.

foto – Jerzy Orchowski