Będzie remont ul. Wojska Polskiego w Zagórowie. Powiatowy Zarząd Dróg ogłosił przetarg na zadanie, którego zakres zgodnie z definicją polegał będzie na odtworzeniu stanu pierwotnego drogi.
 
Oferty można składać do 19.09.2023 r. do godz. 9:00. Otwarcie nastąpi 1,5 godz. później w siedzibie PZD w Słomczycach.
 
 
Fot. Michał Klotschke