Fundacja Przyjazny Świat Dziecka jest organizatorem programu dotacji dla klubów sportowych „Przez sport do zdrowia 2018”.

Celem programu jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.

Wysokość dotacji wynosi 15 000 zł.

O wsparcie mogą ubiegać się kluby sportowe, które prowadzą zajęcia dla dzieci i młodzieży, w tym dla kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia oraz uczniowskie kluby sportowe.

Wszystkie kluby sportowe, które spełniają powyższe warunki zapraszamy do składania wniosków – do 28 lutego 2019 r.

szczegóły TUTAJ