Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2022 r. uruchomione zostały na terenie całego kraju punkty specjalistyczne w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, obsługiwane za pomocą środków porozumiewania się na odległość (takich jak telefon lub komunikator internetowy).

Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/Komunikat,54